Teamet
·  › Teamet

Fra den spæde start i 1997 har euroteam.com været en international aktør som forudså behovet for etablering af et netværk, som kunne arbejde i en verden, hvor kulturforskelle, politiske holdninger og religion ellers skaber mere splid end godt er. Vi sikrede fra starten, at vi ville sætte kundernes individuelle behov i højsædet og samle vore kræfter i bestræbelserne på at skabe dette gode resultat.

Som aktiv i internettet handler det om a kommunikere både i ord og attitude så eet af kravene til en international spiller er her en forståelse og respekt for netop kulturforskelle og vaner. Euroteam.com har denne respekt for vore klienter og teamet består af mennesker, som er meget bevidste omkring de værdier, der ligger netop i den filosofi - værdier, som afstedkommer længerevarende samarbejde og in stadig udvidelse af tillid og troværdighed såvel mellem teamets medlemmer som mellem team og kunder.

Vort team er en gruppe af individualiteter som har netop de bedste individuelle egenskaber og som har dokumenteret, at de er professionelle teamworkers - på tværs af sproglige barrierer, politiske holdninger og religion. Vi respekterer og accepterer forskelle og diskuterer ikke for at få ret, men for at finde frem til det, der er ret i den konkrete situation og ud fra et professionelt ønske om at skabe de bedst mulige løsninger.INSPIRATION

Lidt inspiration
Lige nu 2013

Der er en række af vore projekter, som vi gerne deler med vore kunder i ønsket om på en inspirerende måde at kunne skabe grundlag for det optimale samarbejde..
 
© 2000 - 2015 Copyright euroteam.com
Telefon 7020-6300 | info@euroteam.com